Sudah menjadi suatu yang lumrah jika ada sesuatu yang ramai, biasanya akan ada hal serupa yang menirunya. Begitu juga dengan sesuatu yang ramai di sosial media, mungkin kita masih ingat […]